Slapt maveskind og bugvæg opstramning

Nogle gange vil maveskindet være for slapt og løsthængende til, at en fedtsugning er tilstrækkelig til at give det resultat, som du forventer dig. Det kan dreje sig om kvinder og mænd, som har opnået et stort vægttab, eller kvinder som har gennemgået en eller flere graviditeter. Her er det muligt at tilbyde en operation, hvor overskydende hud på maven fjernes og bugmuskulaturen eventuelt opstrammes.

Operation for slapt maveskind kan generelt inddeles i tre typer, som varierer i omfang og dermed henvender sig til forskellige grupper.

Tre operationstyper

  • Mini­abdominalplastik

Huden opstrammes kun på den nedre del af maven. Kombineres ofte med en fedtsugning i den øvre del af maven over navlen.

  • Abdominalplastik

Huden opstrammes på den øvre som den nedre del af maven. Anbefales til personer med løs hud både over og under navleniveau. 

  • ​Abdominalplastik med opstramning af bugmuskulaturen (rectusplastik)

Velegnet til personer med løs hud både over og under navleniveau samt en frembuling af bugmuskulaturen. 

Forundersøgelse

Til forundersøgelsen gennemgår du sammen med Poul Harboe de overvejelser, du skal gøre dig inden operationen, og de resultater, som du kan forvente dig. Du er velkommen til at medbringe en bisidder til denne samtale. Ifølge lovgivningen skal du herefter have minimum en betænkningstid på 7 dage, inden du giver dit samtykke til operationen. Opstår der spørgsmål, som du gerne vil have besvaret, kan du altid kontakte til os.

På grund af stor risiko for komplikationer som kunne være forebygget, opererer Poul Harboe ikke aktive rygere. Stop med at ryge mindst 4 uger før operationen. I den mellemliggende periode kan du nøjes med at anvende nikotin tyggegummi eller lignende hvilket er tilstrækkeligt til at undgå ryger komplikationer.

Tidligere opereret på øvre del af maven

Når huden på maven skal strammes op, er man afhængig af blodforsyningen oppefra. Dette betyder, at personer, som tidligere har fået foretaget større kirurgiske indgreb på den øvre del af maven, eventuelt må frarådes denne type kirurgi. Den endelige afgørelse beror dog på en individuel vurdering.

Procedure

Operationen foregår under fuld bedøvelse og du skal regne med et døgns indlæggelse herefter på vores sengeafsnit.


Snittene lægges, så arret ligger på tværs hen over hele, nedre del af maven, lige over hårgrænsen (evt. ar efter længdesnit under navleniveau forsvinder), samt et ar omkring navlen. Der lægges oftest dræn for at suge overskydende blod og vævsvæske ud. De fjernes normalt dagen efter operationen, inden du går hjem.​​

Du kan læse mere om operationen i vores patientvejledning:

Resultater og holdbarhed

Resultatet med operationen er en strammere hud på maven, men det er vigtigt at du har forholdt dig til det ar, som vil være på maven efter en maveskinsoperation. Det fjernede væv og hud kommer naturligvis ikke igen, men hvis vægten stiger, vil man kunne tage på igen, dog mindre på maven end andre steder. Den naturlige ældningsproces fortsætter, og enkelte kan have behov for operation senere for at bevare resultatet - afhængigt af hudtype, vægtændringer etc.

​Konsultation

facebook-ph   ​  instagram-ph

Organisationer