Slapt maveskind og bugvæg opstramning

Formål med operationen

Nogle gange vil maveskindet være for slapt og løsthængende til, at en fedtsugning er tilstrækkelig til at give det resultat, som du forventer dig. Det kan dreje sig om kvinder og mænd, som har opnået et stort vægttab, eller kvinder som har gennemgået en eller flere graviditeter. Her er det muligt at tilbyde en operation, hvor overskydende hud på maven fjernes og bugmuskulaturen eventuelt opstrammes. Operation for slapt maveskind kan generelt inddeles i tre typer, som varierer i omfang og dermed henvender sig til forskellige grupper.

Mini­abdominalplastik

En miniabdominalplastik er den mindst omfattende af de tre operationer. Her opstrammes huden kun på den nedre del af maven. Den typiske kandidat til en miniabdominalplastik har derfor udelukkende løs hud på maven under navleniveau. Men kombineres ofte med en fedtsugning i den øvre del af maven over navlen

Abdominalplastik

Ved en abdominalplastik foretages der en opstramning af huden på såvel den øvre som den nedre del af maven. Denne operation anbefales til personer med løs hud på maven både over og under navleniveau.

Abdominalplastik med opstramning af bugmuskulaturen (rectusplastik)

Den er velegnet til personer med løs hud både over og under navleniveau samt en frembuling af bugmuskulaturen. I forlængelse af en sådan operation skal man som kvinde have besluttet sig for ikke at blive gravid mere.

Forundersøgelse

Til forundersøgelsen taler vi om de overvejelser, du skal gøre dig inden operationen, og de resultater, som du kan forvente dig. Du er velkommen til at medbringe en bisidder til denne samtale. Ifølge lovgivningen skal du herefter have minimum en betænkningstid på 7 dage, inden du giver dit samtykke til operationen. Opstår der spørgsmål, som du gerne vil have besvaret, kan du altid kontakte til os.

På grund af stor risiko for komplikationer som kunne være forebygget, opererer jeg ikke aktive rygere, men kan du stoppe med at ryge 4 uger før operationen og i den mellemliggende periode kan nøjes med at anvende nikotin tyggegummi eller lignende er det tilstrækkeligt til at undgå ryger komplikationer.

Er du overvægtig skal du gøre dig særlige overvejelser. Fedtvæv har en dårligere blodforsyning sammenlignet med hud og muskulatur. Det er derfor vigtigt, at du ikke er overvægtig forud for denne type operationer. Generelt bør dit BMI være under 30, før vi kan anbefale en operation for slapt maveskind. Er dit BMI over 27, er det således heller ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig en operation det afhænger af en individuel vurdering.

Tidligere opereret på øvre del af maven

Når huden på maven skal strammes op, er man afhængig af blodforsyningen oppefra. Dette betyder, at personer, som tidligere har fået foretaget større kirurgiske indgreb på den øvre del af maven, eventuelt må frarådes denne type kirurgi. Den endelige afgørelse beror dog på en individuel vurdering.

Operationen

Foregår under fuld bedøvelse og du skal regne med et døgns indlæggelse herefter på vores sengeafsnit.


Snittene lægges, så arret ligger på tværs hen over hele, nedre del af maven, lige over hårgrænsen (evt. ar efter længdesnit under navleniveau forsvinder), samt et ar omkring navlen. Der lægges oftest dræn for at suge overskydende blod og vævsvæske ud. De fjernes normalt dagen efter operationen, inden du går hjem.

Efter operationen

Af hensyn til dit almene velbefindende og for at forebygge dannelsen af blodpropper, er det vigtigt, at du hurtigt kommer på benene igen efter operationen. Du skal ikke ligge i sengen, men gå stille omkring og hvile dig indimellem. Den første uge efter operationen skal du være forsigtig og undgå træk i såret. Hvis huden er blevet strammet meget sammen, anbefaler vi, at du ligger med let bøjede ben i sengen og går i en let foroverbøjet stilling men det er almindeligvis ikke tilfældet.

Du udskrives dagen efter operationen, når vi ved, at alt er forløbet som det skal. Du vil have plastre hen over operationsarrene, som skal skiftes efter to uger. Trådene opløses og skal ikke. Du vil få udleveret en støttende bandage, som du bør anvende i et tre måneder. Formålet med dette er at formindske hævelsen. Afhængigt af hvilket arbejde man har, vil man have brug for at være arbejdsfri i 1-3 uger, enkelte lidt længere.

Smerter

Du må forvente, at der er smerter efter operationen, og du har derfor behov for smertestillende medicin. Som udleveres til tre dage. Du kan siden hen selv supplere med panodil og brufen som håndkøbsmedicin.

Komplikationer

Ligesom ved alle andre kirurgiske indgreb er der forskellige risici forbundet med en operation. I sjældne tilfælde (under 1%) kan der efter operationen opstå en blødning. Dette kan kræve en ny operation. Efterblødning giver ofte misfarvning i ugerne efter, men ødelægger ikke det blivende resultat. Alle omkostninger i denne forbindelse dækkes af os. I andre tilfælde kan der komme en blodansamling i løbet af nogle dage. Den forsvinder igen af sig selv. I sjældne tilfælde kan vi dog vælge at suge den ud med en nål.


Der kan også opstå sårinfektion, hvor behandlingen vil være behandling med antibiotika. Sjældent ses forsinket sårheling, hvor du vil blive instrueret i at passe sårene, evt. ved hjælp af en hjemmesygeplejerske.

Der kan opstå væskeansamlinger i operationsområdet. Det forsvinder ikke af sig selv igen og skal suges ud med en nål.

Vævsdød efter operationen er sjældent, men det kan forekomme. Vævsdød betyder, at huden mister sin blodforsyning og dør. Drejer det sig om overfladiske dele af huden, kan det ofte hele ved god sårpleje, men er der tale om dybere vævsskade, må det døde væv skæres bort. Vævsdød rammer oftest overvægtige, rygere og personer med udtalte strækmærker.

Mulige bivirkninger

Har der været forsinket sårheling, kan der være kraftig ardannelse, som i nogle tilfælde kan blive rettet efter et år. Du kan også opleve nedsat eller ophævet følesans på den nederste del af maven, men noget affølelsen kommer dog ofte igen efter op til et år. Men der vil være en permanent følelsesløshed svarende til en håndbredde under navlen og ned til dit ar.

Resultater og holdbarhed

Resultatet med operationen er en strammere hud på maven, men det er vigtigt at du har forholdt dig til det ar, som vil være på maven efter en maveskinsoperation. Det fjernede væv og hud kommer naturligvis ikke igen, men hvis vægten stiger, vil man kunne tage på igen, dog mindre på maven end andre steder. Den naturlige ældningsproces fortsætter, og enkelte kan have behov for operation senere for at bevare resultatet - afhængigt af hudtype, vægtændringer etc.

Gode råd

  • Rygestop
  • Forsigtighed med sol på arrene det første år, mens de er lyserøde.
  • Stram bandage på maven de første måneder.

Medicin

Du skal, som hovedregel, tage din vanlige medicin som du plejer før operationen.


Hvis du, efter aftale med lægen, holder pause med blodfortyndende medicin før operationen gælder følgende:

  • Acetylsalicylsyre (magnyl, idotyl): 10 dage
  • Clopidogrel (Plavix): 7 dage
  • Pradaxa, Xarelto og Eliquis: 5 dage
  • Marevan: 7 dage
  • Fiskeolie: 14 dage


Du vil efterfølgende få at vide hvornår du skal genoptage din medicin.

Poul Harboe

Plastikkirurgi​

​Konsultation

c/o Privathospitalet Danmark
Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund

CVR: 27927734

Telefon: 50 13 30 30

E-mail: info@ph1.dk

Book tid til behandling

Udfyld formularen, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt, med en bekræftelse på din reservation eller for uddybning af din ønskede behandling.​

 
 
 
Hvilken type behandling ønsker du?Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Organisationer