Etik, sikkerhed og kvalitet

Vores vigtigste referencer er vores tidligere patienter. Derfor foretager vi løbende kvalitetsmålinger for at sikre, at plastikkirurg Poul Harboes løfter bliver indfriet samt at kvaliteten står mål efterspørgslen.
​ ​

Etik

Vi anerkender folks individuelle ønsker og behov, men har ingen ambitioner om at opfylde urealistiske forventninger. Er plastikkirurg Poul Harboe i tvivl om han kan efterkomme dine ønsker eller behov takker han nej til, at behandle eller operere dig. Pouls mange års erfaring er med til at sikre dig det rigtige beslutningsgrundlag, og han ønsker at levere et højt informationsniveau for at opnå velinformerede patienter.​

Sikkerhed

På områderne for kirurgi og kosmetisk kirurgi, sker der hele tiden en kirurgisk udvikling med forbedringer og tekniske fremskridt. Det er derfor vigtigt at vi løbende holder os opdateret i forhold til dette. For at sikre dig at vi hele tiden følger med i udviklingen deltager Poul Harboe både i internationale kurser og kongresser ligesom alt personale løbende efteruddannes.

Poul Harboe er din personlige læge i plastikkirurgi som du også får mulighed for at have kontakt med efter udskrivelsen, og som vil se dig til de efterfølgende kontroller.

Vi oplever ofte at vores patienter er bange for bedøvelsen (narkosen) hvorfor vi anvender de mest skånsomme og effektive midler, der findes på markedet. Det giver stor sikkerhed, en præcis bedøvelse og en sikker opvågning med et minimum af ubehag. Under din indlæggelse vil der altid være en narkoselæge, der ligesom Poul følger dig til din udskrivelse.

Mange kosmetiske indgreb bliver foretaget uden en indlæggelse, men hos os har du altid mulighed for at blive til næste dag. Dette vil ofte være inkluderet i behandlingsprisen, hvilket fremgår af vores prisliste.​

Kvalitet

Både sikkerhed og kvalitet har en meget høj prioritet hos Poul Harboe. Vi arbejder selvfølgelig for at blive akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). DDKM er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet, der er udviklet for at skabe løbende læring og kvalitetsudvikling. Det er dette system alle offentlige sygehuse i Danmark også skal akkrediteres efter.

​Konsultation

facebook-ph   ​  instagram-ph

Organisationer